تخفیفات

تخفیفات ویژه افتتاحیه شرکت رایانش ابری فردوسی
 • 20 درصد تخفیف برای تمامی سرویس‌ها
 • مبلغ 500.000 ریال شارژ هدیه
 • امکان شارژ علی‌الحساب حداکثر تا مبلغ 20.000.000 ریال با مهلت پرداخت یک ماهه(با امکان صدور فاکتور جهت پیگیری کسر از گرنت)
 • امکان کسر از گرنت، شارژ حساب
 • 20 درصد تخفیف برای تمامی سرویس‌ها
 • مبلغ 250.000 ریال شارژ هدیه
 • با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور، امکان کسر از گرنت فراهم میگردد.
 • 15 درصد تخفیف برای تمامی سرویس‌ها
 • مبلغ 500.000 ریال شارژ هدیه
 • امکان شارژ علی‌الحساب حداکثر تا مبلغ 15.000.000 ریال با مهلت پرداخت یک ماهه(با امکان صدور فاکتور جهت پیگیری کسر از گرنت)
 • امکان کسر از گرنت، شارژ حساب
 • 15 درصد تخفیف برای تمامی سرویس‌ها
 • مبلغ 250.000 ریال شارژ هدیه
 • با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور، امکان کسر از گرنت فراهم میگردد.
 • 10 درصد تخفیف برای تمامی سرویس‌ها
 • مبلغ 500.000 ریال شارژ هدیه
 • امکان شارژ علی‌الحساب حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال با مهلت پرداخت یک ماهه(با امکان صدور فاکتور جهت پیگیری کسر از گرنت)
 • امکان کسر از گرنت، شارژ حساب
 • 10 درصد تخفیف برای تمامی سرویس‌ها
 • مبلغ 250.000 ریال شارژ هدیه
 • با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور، امکان کسر از گرنت فراهم میگردد.
 • 5 درصد تخفیف برای تمامی سرویس‌ها
 • مبلغ 150.000 ریال شارژ هدیه
 • امکان شراکت در کسب و کار(لطفا جهت مذاکره تماس بگیرید)
 • 15 درصد تخفیف برای تمامی سرویس‌ها
 • مبلغ 500.000 ریال شارژ هدیه

تخفیفات جهت شارژ حساب :

به ازای شارژ مبالغ بیشتر یا مساوی جداول زیر، شامل تخفیف‌های شگفت‌انگیز خواهید شد.

تخفیفات شارژ حساب

بیشتر از 250 هزار تومان
بیشتر از 500 هزار تومان
بیشتر از 1 میلیون تومان
بیشتر از 2 میلیون تومان
بیشتر از 4 میلیون تومان
بیشتر از 8 میلیون تومان
بیشتر از 10 میلیون تومان
5 درصد
7.5 درصد
10 درصد
12.5 درصد
15 درصد
17.5 درصد
20 درصد

پلن تخفیفات شرکت رایانش ابری فردوسی(تخفیفات افتتاحیه)

نوع تخفیف
انواع کاربران
درصد تخفیف سرویس‌ها
شارژ هدیه(ریال)
شارژ علی‌الحساب(ریال)
امکان کسر از گرنت
قابل مذاکره جهت سرویس‌های خاص
اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی
20 درصد
500.000 ریال
20.000.000
دانشجویان دانشگاه فردوسی
20 درصد
300.000 ریال
-
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های طرف قرارداد
15 درصد
500.000 ریال
15.000.000
دانشجویان دانشگاه‌های طرف قرارداد
15 درصد
300.000 ریال
-
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور
10 درصد
500.000 ریال
10.000.000
کاربران آزاد
5 درصد
150.000 ریال
-
-
شرکت‌های استارت‌آپی
15 درصد
500.000 ریال
-
-

سوالات و ابهامات خود را از طریق راه‌های ارتباطی زیر، پیگیری نمایید :

 • تلفن‌های تماس : 09301949170 - 05138804247
 • ایمیل شرکت : info@ferdowsi.cloud