20 درصد شارژ هدیه
Page section background

تعرفه خدمات ابر فردوسی

قیمت های رایانش ابری فردوسی چگونه محاسبه می شوند؟

در حال دریافت اطلاعات

انتخاب نوع کاربر

جهت بهره مندی از تخفیف نوع کاربر لطفا از داخل داشبورد تیکت بزنید یا با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

دانشجویان و اساتید دانشگاه فردوسی

30 درصد شارژ بیشتر

دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور

20 درصد شارژ بیشتر

صنایع و شرکت های استارتاپی

10 درصد شارژ بیشتر

کاربران معمولی

0 درصد شارژ بیشتر

تخفیف ها در قالب شارژ هدیه تقدیم می گردد.
دانشجویان / اساتید / شرکت ها، لطفا جهت بهره مندی از تخفیفات، تصویر کارت دانشجویی / حکم کارگزینی / اساس نامه، را برای پشتیبانی ارسال نمایید.

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

در حال دریافت اطلاعات