Page section background

راهنما

راهنمای استفاده از خدمات شرکت رایانش ابری فردوسی مشهد

راهنمای استفاده از سرویس های محاسبات سنگین رایانش ابری فردوسی

در این راهنما به شما آموزش می دهیم که چطور از سرویس های محاسبات سنگین رایانش ابری فردوسی استفاده کنید

2 مگابایت

راهنمای استفاده از SSH در ویندوز

در این راهنما به شما آموزش می دهیم که چطور از SSH در ویندوز استفاده کنید

1 مگابایت

راهنمای اتصال به Connection Desktop Remote برای سیستم عامل ویندوز

در این راهنما به شما آموزش می دهیم که چطور به Connection Desktop Remote برای سیستم عامل ویندوز متصل شوید

1 مگابایت

راهنمای استفاده از گرنت - دانشگاه فردوسی مشهد

در این راهنما به شما مراحل کسر گرنت از طریق اتوماسیون دانشگاه فردوسی مشهد اموزش داده می شود

1 مگابایت